Grundfos Product Center

Grundfos Product Center

KARAKTERISTIKA NE GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Gjeni informacion permes :

  • Quick Search – Kerkim per nje pompe specifike dhe gjeni dimensionimin dhe informacionin lidhur me zevendesimin.
  • Liquid Guide – Futni lengun qe do pomponi, temperaturen e tij, dhe perqendrimin per te gjetur pompen qe mund te kryeje pune..
  • Quick Size – Futni Renien e Presionit dhe prurjen te pompes qe deshironi dhe sistemi do te gjej te pompat Grundfos qe mund te arrijne kriteret e kerkuara.
  • Customized Results – Kerkoni rezultatet qe jane renditur tek opsionet per pompat me ekonomike, per pompat me konsumin me te ulet te energjise, dhe pompat me kostot me te uleta te mirembajtjes gjate gjithe jetegjatesise se tyre.
  • Expanded Product Information – Sistemi ka nje baze te dhenash me vizatime Autocad, informacion per pjeset e kembimit, kitet e servisit dhe video instruktazhi.

Karakteristikat e tjera te perdorimit perfshijne :

  • Accessibility - Akses ne Grundfos Product Center nga cdo kompjuter, tablete ose telefon smart.
  • User Settings - Sistemi ruan gjuhen e perdoruesit, monedhen, zerat e ruajtur dhe produktet e shikuara se fundmi.
  • Saved Projects – Perdoruesit e regjistruar kane mundesi te ruajne komplet projektet e tyre per reference ne te ardhmen. Zevendesimet dhe pjeset e kembimit jane thjesht nje klikim larg.

Grundfos Product Center